Maistu Alessandro Cabras

Alessandro Cabras est nàsciu in Casteddu in su 1970. At cumentzau a studiai mùsica in sa Banda Musicali Muristeni candu teniat sceti 9 annus. S’est diplomau in Trumba a su Conservatòriu “G. Pierluigi da Palestrina” de Casteddu, cun su Maistu Enzo Morandini. At sighiu cursus de perfetzionamentu cun is Maistus Mauro Maur, Sandro Verzari, Paolo Fresu, Lester Bawer, Davide Simoncini, e in Diretzioni cun is Maistus Daniele Carnevali, Francesco Pittau e Hardy Mertens.

At traballau in s’orchestra de sa Fundatzioni Teatru Lìricu de Casteddu. At donau imparamentus in is iscolas mèdias statalis e in is laboratòrius de mùsica in sa Scola Elementari de Ìsili e Nuradda.

In abrili de su 1999 at dirìgiu s’assòtziu musicali Stanislao Silesu de Samassi is su branu "Alternances" de André Waignein candu s’assòtziu etotu at apariciau su primu Cuncertu po Giòvunus Diretoris.

De su 1998 a su 2003 at dirìgiu sa Banda Musicali "G. Verdi" de Sant'Andria Frius e cun issa at bintu su primu prèmiu de sa de tres categorias in sa de IV editzionis de su Cuncursu Natzionali po Bandas Musicalis "La Bacchetta d'Oro" in su 2000.

In su 2001 pigat sa càtedra de otonis, teoria e solfègiu in is cursus de formatzioni musicali de sa Banda Musicali Muristeni e ddi donant sa diretzioni artìstica de s’assòtziu, chi ddi fait otenni unus cantu de tentas de importu